نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی تلفن داخلی پست الکترونیک شرح وظایف
غلامحسن احمدی مسئول دبیرخانه دیپلم 3118 medicine@qums.ac.ir
عذرا نیارند   دیپلم 3118 medicine@qums.ac.ir

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0