نام و نام خانوادگی : فاطمه صفدری


رشته تحصیلی: لیسانس


شماره تماس :  33336001-3171 

  
پست الکترونیک روابط عمومی: fatemeh_safdari10@yahoo.com


شرح وظایف


نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه همکف- سمت چپ 

آیین نامه نظام پیشنهادات


سامانه نظام پیشنهادات


 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0