نام و نام خانوادگی نوع استخدام سمت واحد شماره تماس داخلی شرح وظایف
1

زهرا سادات باقی

رسمی

مسئول آموزش

آموزش

3101

2

فریبا درخشان

رسمی

کارشناس  پژوهش پژوهش

3110

3

سید اولیا رحمانی

رسمی

مسئول اموال

اموال

3123

4 مريم محبي شيخلري رسمي آزمایشی كارشناس آموزش آموزش 3109
5

محبوبه صادقی

رسمی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه 
انگل شناسی

3142

6

فاطمه صفدری

رسمی

کارشناس گروه علوم تشریح

آزمايشگاه علوم تشريح

3138

7

اسماعیل  عباسی

رسمی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه فیزیولوژی

3163

8

اکرم  عظیمی

رسمی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه میکروب شناسی

3167

9

زهرا کاکاوند

رسمی

کمک کارشناس 

امور هیات علمی

2332

10

رویا  مافی

رسمی

کارشناس
 

معاونت فرهنگی

3102

11

فاطمه مسلمی

رسمی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه فیزیولوژِی

3153

12

امیر شادروح

رسمی

کاردان

کتابخانه

3125

13

زهرا شامخی

رسمی

کارشناس
پژوهش

پژوهش

3110

14

بتول امینی

رسمی

عامل مالی دانشکده

حسابداری

3120

15   محدثه ملکی پیمانی کارشناس حسابداری حسابداری 3121
16   بهاره محقق دولت آبادی رسمی کارشناس امور هیات علمی امور هیات علمی 3104
17

فروغ اعظم طاهرخانی

رسمی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه میکروب شناسی

3167

18

عطیه حق شناس

رسمی

کارشناس
امتحانات دانشکده و آزمون های جامع کشوری

آموزش

3108

19

وحدت خمسه

رسمی

کارشناس
مقطع کارورزی-امورفارغ التحصیلان

آموزش

3112
20

هاجر صادقی

رسمی

کارشناس
آزمایشگاه

آزمایشگاه علوم تشریح

3138

21 معصومه روزبه رسمی کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه میکروبیولوژی 3167
22   راضیه قرباندوست رسمی کارشناس EDO EDO 3113
23   الهام نصیری قرارداری کارشناس حسابداری حسابدار 3120  
24

شبنم خورانی

رسمی

کارشناس
آموزش تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

3107
25

معصومه جلیلوند

رسمی

کارشناس 
مقطع علوم پایه -برنامه ریزی دروس و کلاسها

آموزش

3129

26

فاطمه عطاران رضایی

رسمی

کارشناس
آزمایشگاه

آزمایشگاه میکروب شناسی

3167

27

عذرا  نیارند

رسمی

متصدی امور دبیرخانه

دبیرخانه

3118

28

مریم کریمی

رسمی

مسئول کتابخانه

 کتابخانه

3126

29 n!59182375.jpg حمیده هوشیار قراردادی کارشناس مقطع کارآموزی آموزش 3114
30 مریم رحمانی قراردادی مسئول کارگزینی  کارگزینی 3103
31 فهیمه حاجی آقایی

رسمی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه بافت شناسی

3136

32

فاطمه جباری

قراردادی

متصدی امور دفتری

کارگزینی

3122

 
33

بیتا بقایی

قراردادی

کارشناس رایانه

سایت

3116

34              
35 لیلا محمد زاده اوجور قراردادی کارشناس امور هیات علمی امور هیات علمی 3104
36 زهرا دولتی

رسمی

کارشناس کتابخانه

کتابخانه

3127

 
37

ناهید ذوالقدر

رسمی

منشی دفتر ریاست

دفتر ریاست

3100

 
38

نرگس پور زرشکی

قراردادی

کارشناس
تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی

3115

39 محمدرضا پور

قراردادی

کارپرداز

کارپردازی

3123

40

ابوالفضل فرهمند مهر

قراردادی

مسول دفتر گروه پزشکی اجتماعی
 

پزشکی اجتماعی 

3149

41

افضل کرباسی

قراردادی

كمك كارشناس 

كميته تحقيقات و اساتید مشاور

3155

42  

سمانه کشاورز هدایتی

رسمی

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه فارماکولوژی

3156

43

حمیده محمدی

قراردادی

کارشناس 
حسابداری

حسابداری

3121

44              
45 مینا زرآبادی رسمی کارشناس آزمایشگاه ایمنی شناسی 3159
46              
47   هاجر كلهر طرحي كارشناس آزمايشگاه آزمايشگاه پاتوبيولوژي 3165
48   زهرا مرتضایی رسمی کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه بیوشیمی 3131
49 اکبر طباخ قزوینی قراردادی رابط روابط عمومی   3130
50

محمد ابراهیم آقاجانی

قراردادی

خدمات

 پزشکی اجتماعی

2328

51

غلامحسن احمدی

رسمی

نامه رسان

دبیرخانه

3118

52

سید ابوتراب قوامی

قراردادی

خدمات

کتابخانه سایت

3130

53

عباسعلی توسلی

قراردادی

خدمات

 آزمایشگاه علوم تشریح

3138

54

حمدالله باقری

رسمی

خدمات

 آزمایشگاه انگل شناسی

3142

55

محسن یولچیخانی

قراردادی

خدمات

آزمایشگاه میکروب شناسی 

3166

56

قربان دهقان پور

قراردادی

خدمات

 آزمایشگاه فارماکولوژی

3156

57

عارف غیبی پور

قراردادی

خدمات

آزمایشگاه پاتولوژی

3164

58 حسن اصلی بیگی

رسمی

خدمات

دانشکده پزشکی

3128

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0