بیانیه رسالت واهداف دانشکده پزشکی شهید بابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

چشم انداز دانشکده پزشکی:(vision)

تربیت نیروی انسانی خبره، کارآمد و متعهد به ارزش ها و اصول اسلامی - انسانی که بتواند با کسب توانمندی های حرفه ای و
بهره مندی از دانش روز، خدمات سلامت، حفظ و ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها، ارتقاء کیفیت و سلامت و بهداشت زندگی افراد جامعه را به صورت عادلانه ارائه دهد. تا حرفه پزشکی به سطح اول منطقه و جایگاه شایسته بین المللی ارتقاء یابد.

ارزش ها و اهداف کلی دانشکده

ارزش ها:

دانشکده در ارائه خدمات فعالیت های آموزشی خود به اصول و ارزشهای زیر پایبند است :

حفظ کرامت انسانی و عدالت محوری در ارائه خدمات

مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال مشتریان

هدفمندی، دانش محوری و قانون مداری در انجام فعالیت ها

انسجام و هماهنگی درون و برون سازمانی

اهداف کلی

تربیت نیروی انسانی در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روحی روانی، اجتماعی و معنوی خدمات گیرندگان سلامت

دستیابی به بالاترین رضایتمندی ذینفعان

بستر سازی تلفيق آموزه های دینی در آموزش و پژوهش

افزایش سهم دانشکده در تربیت محقق در حوزه علوم پزشکی

تأثیر گذاری بر مدیریت و سیاست گذاری های کلان نظام آموزشی کشور

رسالت دانشکده پزشکی (mission) در حوزه آموزش پزشک عمومی:

حوزه فعالیت دانشکده پزشکی شهید بابایی قزوین در زمینه آموزش، پژوهش، درمان و ارتقاء سلامت می باشد. این دانشکده وظیفه تعلیم، تربیت و تأمین دانش آموختگان توانمند و متعهد در رشته پزشکی جهت نظام سلامت کشور را بر عهده دارد. آموزش دانشجویان با بهترین شیوه های تدریس و منطبق بر استانداردهای نوین آموزش پزشکی، با تخصیص بهینه امکانات، تجهیزات، منابع، تکنولوژی دانشگاهی، بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی با حداقل هزینه و نیز ارتباط با مراکز علمی داخل کشور انجام خواهد شد. دانشکده با استناد بر اسناد بالادستی متعهد می باشد دانش آموختگان این دانشکده در جهت حفظ و ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء سلامت جسم و روان افراد جامعه گام بردارند. دانشکده تعهد می نماید با لحاظ نمودن مفهوم پاسخ گويي اجتماعي در
برنامه های درسی فراگیران، اقدام به تربيت پزشكاني نماید كه با ارائه خدمات مناسب قادر به مرتفع نمودن نيازهاي سلامتي جامعه هدف باشند. همچنین دانشکده با جهت دهي سایر فعاليت هاي غیرآموزشی خود (خدماتي و تحقيقاتي) به سمت جامعه محوري و جامعه نگري، خود را ملزم به مرتفع نمودن نگراني ها و اولويت هاي بهداشتي جامعه تحت پوشش خود مي داند.

 این دانشکده تلاش می نماید در محیطی علمی، پویا در اتمسفری که رابطه منطقی و صمیمی بین دانشجو، استاد و محیط است، تسهیلات لازم را برای مطالعه و تحقیق در شاخه های مرتبط با رشته پزشکی جهت اساتید و دانشجویان فراهم سازد تا آنها ضمن فراگیری مهارت ها، توانایی فعالیت در عرصه های آموزشی، پژوهشی و درمانی را در جامعه کسب نموده و فردی مسئولیت پذیر جهت مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و مشاغل ارزنده مرتبط با رشته خود باشند. ما بر این باوریم که حفظ کرامت و حقوق انسان ها، برخورداری از وجدان کاری ، توسعه سلامت و رفاه به دور از تبعیض، رکن اساسی فرهنگ اسلامی - ایرانی است و سر لوحه رسالت ما می باشد.

اهداف کلان دانشکده پزشکی تا پایان برنامه اعتبار بخشی

1- بازنگری رسالت و اهداف کلان دانشکده هر دو سال یکبار

2- استقرار کامل نظام ارزشیابی بر اساس نظام های نوین ارزشیابی

3- هدف و آماده سازی برنامه آموزشی پزشکی مطابق با استاندارد های روز قبل از ورود دانشجویان

4- توسعه نیروی انسانی هیات علمی متناسب با الگوهای شایسته محوری

5- تجهیز تمامی واحدهای دانشکده به فن آوری اطلاعات

6- رعایت کامل استاندارد فضای فیزیکی

7- تأمين كامل تجهیزات ضروری مورد نیاز بر اساس اولویت سنجی های انجام شده

8- همکاری و مبادلات آموزشی در زمینه منابع آموزشی و پژوهشی با تمام واحدهای همجوار (دانشکده های پزشکی منطقه شش آموزشی) و همچنین دانشکده های پزشکی دانشگاه های بزرگ به ویژه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

9 - همکاری و مبادلات آموزشی در زمینه منابع آموزشی و پژوهشی و جوانب فراملی سلامت با سایر دانشکده های پزشکی معتبر خارج از کشور

10 - تکمیل کلیه پست های سازمانی مطابق با ساختار سازمانی

11- توسعه و تامین نیازمند رفاهی، فرهنگی بر مبنای استانداردهای تعریف شده

12- توسعه زیرساختها برای استفاده از دستاوردهای نوین حوزه پزشکی

راهبردهای آموزشی دوره پزشکی عمومی

راهبردهای آموزشی زیر با توجه به اهداف آموزشی به فراخور مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

 • آموزش توأم دانشجو محور و استاد محور
 • آموزش جامعه نگر(community oriented education)
 • آموزش مبتنی بر موضوع(subject based education)
 • آموزش سرپایی(outpatient based education)
 • آموزش بیمارستانی(hospital based education)
 • آموزش مبتنی بر مشکل(problem based education)
 • آموزش مبتنی بر وظایف حرفه ای(task based education)

روش های آموزشی زیر با توجه به اهداف آموزشی به فراخور مورد استفاده قرار خواهد گرفت:

 • انواع کنفرانس های داخل بخشی، بین بخشی، بیمارستانی، بین رشته ای، بین دانشگاهی و بین المللی
 • بحث در گروههای کوچک، کارگاه های آموزشی، ژورنال کلاب، ارائه مورد
 • گزارش صبحگاهی، راندهای کاری و آموزشی
 • تمرین فردی و گروهی در مرکز یادگیری مهارت های بالینی
 • آموزش ترکیبی، استفاده از تکنیک شبیه سازی بر حسب امکانات
 • کار در آزمایشگاه بر حسب امکانات
 • خودآموزی
 • کلاس وارونه

بیانیه رسالت و اهداف دانشکده پزشکی شهید بابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (بازنگری سال 1400)


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0