پست الکترونیک رییس دانشکده:  
 شماره تماس با دفتر ریاست       (33330534) (28)    
فاکس:  (33324970)(28) (98+) 
پست الکترونیک دفترریاست:Qmsd@qums.ac.ir        
آدرس: قزوین – خیابان شهید باهنر-دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پزشکی
فرم درخواست ملاقات ریس دانشکده (تراکنشی) 
 پیگیری درخواست ملاقات

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0