جلسه دفاع امیر حسین جبل عاملی دانشجوی رشته پزشكی برگزار شد
کد خبر : ۱۹۶۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۱۵:۲۴
دكتر پیمان حیدریان از استاد یاری به دانشیاری ارتقاء یافت
کد خبر : ۱۹۶۰۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ 
۱۵:۲۱
جلسه بررسی و بروز رسانی مستندات اعتبار بخشی پزشكی عمومی (حوزه 4و1)برگزار شد
کد خبر : ۱۹۵۴۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ 
۰۹:۳۲
خدمات رسانی  مركز تحقیقات سلولی و مولكولی
کد خبر : ۱۹۴۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ 
۱۱:۱۹
جلسه دفاع ملیكا داودی دانشجوی رشته پزشكی برگزار شد
کد خبر : ۱۹۴۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ 
۱۳:۱۵
جلسه بررسی و بروز رسانی مستندات اعتبار بخشی پزشكی عمومی (حوزه 8) برگزار شد
کد خبر : ۱۹۳۰۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ 
۱۴:۴۷
جلسه پزشكی پاسخگودر دانشكده پزشكی برگزار شد
کد خبر : ۱۹۰۸۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ 
۱۱:۰۹
صفحه1از512345.بعدي.برو

363622.jpg


   


      


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0