نام کمیته تصمیمات
استراتژیک  تدوین اهداف راهبردی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت دانشکده
 بررسی و ارزیابی میزان استراتژیهای استقرار یافت
 تعیین چالشها و کمک به انجام ماموریتها و اهداف دانشکده 
حوادث غیر مترقبه  تشخیص چالش های فیزیکی موجود در فضای کالبدی دانشکده
 پیشنهاد آموزش های مداوم همکاران در خصوص رعایت  اصول ایمنی
 مدیریت بحران ها ، آمادگی و برنامه ریزی لازم در خصوص مواقع اضطراری
خرید تجهیزات تصمیم گیری در مورد اقلام و تجهیزات مورد نیاز بخشها و گروه ها و تصویب خرید اقلام ضروری با توجه به بودجه مربوطه
-بحث و بررسی استعلام های صورت گرفته در خصوص خرید تجهیزات
-تعیین چارچوب و معیارهای لازم در خصوص و سایل و اقلام در دست خرید.     
کمیته نماز به کار بستن تدابیر لازم جهت برگزاری هر چه با شکوهتر نماز جماعت و عدم برگزاری  کلاسها و جلسات در هنگام فریضه اول وقت
برگزاری مسابقات قرآنی،کتابخوانی،زیارت عاشورا،اردوی زیارتی و انجام کارهای فرهنگی     
تحقیقات دانشجویی                        بررسی داوری و تصویب طرح های تحقیقاتی دانشجویی به صورت پروپوزالهای تحقیقاتی و یا گزارشات خاتمه طرح ها  بررسی و تایید اعزام دانشجویان به کنگره های مختلف
کمیته مشورتی دانشجویی زمینه سازی  برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نو آورانه آموزشی دانشجویان
انتقال مشکلات ،انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های اموزشی  از طریق کمیته مشورتی
بستر سازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی
ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس سئولیت در بین دانشجویان برای ارتقا کیفی آموزشی
بستر سازی برای تعامل آگاهانه علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری
کمیته برنامه ریزی درسی چیدمان واحد های برنامه درسی مقطع علوم پایه (ادغام یافته)
کمیته ارزشیابی بالینی  
کمیته آزمون ها  
کمیته برنامه ریزی درسی  
کمیته اعتبار بخشی  
کمیته پایش فرآیند های آموزشی  
کمیته پژوهش در آموزش  

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0