نام و نام خانوادگی : بیتا بقایی
رشته تحصیلی: فناوری اطلاعات
شماره تماس :  33336001-3116    
پست الکترونیک روابط عمومی:qmsi@qums.ac.ir
شرح وظایف
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه همکف- سمت چپ 
 

سایت دانشکده دارای 18 دستگاه کامپیوتر است ونرم افزارهای نصب شده بر روی سیستم ها شامل:


office(2013)-Adobe reader11-spss16-km player9-Padvish- winrar-End note-windows7

ساعات کار سایت دانشکده پزشکی از 7:30 صبح تا ساعت 16:00 می باشد

پست الکترونیک واحد انفورماتیک دانشکده پزشکی :  qmsi@qums.ac.ir

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0