• ساعت : ۱۱:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ 
  • کد خبر : ۲۲۴۲۴
جلسه شورای تحصیلات تكمیلی برگزار شد

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه روز شنبه نهم اردیبهشت ماه 1402 با حضور دکتر زهره یزدی، سرپرست معاونت آموزشی علوم پایه و همچنین مدیران گروه /بخش های علوم پایه در سالن جلسات دانشکده برگزار گردید. در این جلسه وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی)   (PhD با در نظر گرفتن آیین نامه های آموزشی مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شد. همچنین زمان برگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع PhD ورودی 99 تعیین و تصویب گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0