• ساعت : ۱۴:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 
  • کد خبر : ۲۱۳۳۴
هیات ارزشیابی وزارت متبوع به منظور ارزیابی رشته تخصصی بیهوشی از مراكز آموزشی درمانی ولایت و شهید رجایی بازدید به عمل آوردند

در روز دوشنبه هشتم اسفند ماه 1401 اعضای هیات ارزشیابی وزارت متبوع به همراه دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی، رییس دانشکده پزشکی؛ روسا و معاونین مراکز آموزشی درمانی ولایت و شهید رجایی؛ مدیر گروه بیهوشی و همچنین اعضای هیات علمی گروه بیهوشی به منظور ارزیابی رشته تخصصی بیهوشی بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید گزارش مبسوطی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده ارائه گردید، سپس از اتاق عمل، امکانات (ICU) و فضاهای آموزشی و تحقیقاتی و مراکز مرتبط با گروه بازدید به عمل آمد.


 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0