• ساعت : ۱۱:۰۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ 
  • کد خبر : ۲۱۳۰۰
بازدید دانش آموزان دبیرستان انرژی اتمی ایران از دانشكده پزشكی قزوین

با توجه به منظور آشنایی دانش آموزان با رشته ها و فضا و امکانات و نیز فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه ، در روز هشتم اسفند 1401 تعدادی از دانش آموزان دبیرستان انرژی اتمی ایران از دانشکده پزشکی قزوین بازدید کردند. 
در این برنامه، دانش آموزان در قسمت های مختلف ساختمان علوم پایه حضور یافتند. این دانش آموزان در مقطع تحصیلی دهم و یازدهم مشغول به تحصیل هستند و برای آگاهی و شناخت آنان از رشته های مختلف پزشکی، زهرا ضیاء ،کارشناس ارشد علوم تشریح در خصوص رشته علوم تشریح و دیگر رشته های مرتبط توضیحاتی ارائه کرد.
 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0