• ساعت : ۱۳:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ 
  • کد خبر : ۱۹۴۱۳
جلسه دفاع ملیكا داودی دانشجوی رشته پزشكی برگزار شد

جلسه دفاع ملیکا داودی، دانشجوی رشته پزشکی تحت عنوان: مطالعه هاپلوتایپ  واریانت های G/T1704 و A/G2184 و G82SA/G ژن RAGE  با نفروپاتی دیابتی با حضور استاد راهنما و اساتید مشاور و همچنین هییت داوران در روز چهارشنبه25 آبان ماه 1401در سالن ابن سینا دانشکده پزشکی برگزار شد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0