• ساعت : ۱۱:۰۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ 
  • کد خبر : ۱۹۰۸۰
جلسه پزشكی پاسخگودر دانشكده پزشكی برگزار شد

جلسه پزشکی پاسخگودر روزدوشنبه 16آبان ماه 1401 با حضور،دکترآمنه باریکانی، مدیر گروه پزشکی اجتماعی ، دکترونوس چگینی، معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و دکترافسانه یخ فروش ها، مسئول کمیته پاسخگو دانشگاه وهمچنین اعضاء هیات علمی پزشکی اجتماعی،مدیر و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده در سالن ابن سینا دانشکده پزشکی برگزار شد .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0