• ساعت : ۱۲:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۸۸۴۵
كارگاه ارزیابی و تحلیل آزمون در دانشكده پزشكی برگزار شد

کارگاه  ارزیابی وتحلیل آزمون، با تدریس فاطمه سفیدی، مسئول EDO دانشکده دندان پزشکی، با حضوردکترونوس چگینی، معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی و همچنین معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی  اعضای کمیته ارزیابی آزمون  ، مدیر و کارشناس دفتر توسعه آموزش  کارشناس دایره امتحانات ، کارشناسان دفاتر توسعه مراکز آموزشی درمانی، در روز دوشنبه نهم آبان ماه 1401 در سالن ابن سینا دانشکده پزشکی برگزار گردید .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0