• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ 
  • کد خبر : ۱۳۵۲۲
كلاس بدنسازی ویژه دختران

اداره تربیت بدنی در نظر دارد کلاس بدنسازی ویژه دختران را در روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 16تا 18 در دوسانس برگزار نماید علاقمندان جهت ثبت نام به دفتر تربیت بدنی مراجعه نمایند.

اداره تربیت بدنی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0